Mėlynės

Ekologiškos mėlynės

(Vaccinium myrtillus)

Pakuotes galima keisti ir pritaikyti pagal pirkėjų pageidavimus. Visa produkcja yra ženklinama etiketėmis, kuriose nurodoma būtina informacija bei produkcijos atsekamumo kodas.