Kokybė

Nuo 2008 m. įmonėje įdiegta maisto saugos vadybos sistema, atitinkanti LST EN ISO 22000:2005 standarto reikalavimus.

Nuo 2017 m.  įmonėje įdiegta maisto saugos vadybos sistema, atitinkanti FSSC 22000 V 5.1. reikalavimus.


TIKSLAI IR UŽDAVINIAI:

  • Užtikrinti įmonės gaminamos produkcijos saugą visoje tiekimo grandinėje, atsakingai pasirenkant tiekėjus ir kokybiškai vykdant visus veiklos procesus.
  • Nuolat gerinti produkcijos kokybę, tobulinant gamybos technologijas, diegiant inovacijas.

 

  • Puoselėti abipusiai naudingus ilgalaikius ryšius su esamais ir būsimais įmonės klientais, siekti jų pasitikėjimo ir lojalumo, atsakingai reaguoti į jų poreikius ir lūkesčius.
  • Užtikrinti visuose gamybos etapuose atitikimą sanitarijos ir higienos reikalavimams.
  • Didinti produktų pardavimus, ieškoti naujų rinkų ir vykdyti pardavimų skatinimą maisto saugos ar kitų standartų pagalba.
  • Tausoti aplinką.
  • Prižiūrėti ir nuolat tobulinti įmonės maisto saugos ir kokybės sistemą, sertifikuotą pagal maisto saugos sistemos FSSC 22000 standarto reikalavimus.
Sertifikatai