Masevičiaus įmonė "Girios"
Varakalių g. 6, Trūdų k., 18225 Švenčionių raj., Lietuva
Tel/Faks.: 8 387 42335
El. paštas: girios@girios.lt
ES projektai

  

PROJEKTAS "ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ PANAUDOJIMAS MASEVIČIAUS ĮMONĖS ''GIRIOS" GAMYBOS PROCESUOSE"


Masevičiaus įmonė "Girios" įgyvendina projektą "ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ PANAUDOJIMAS MASEVIČIAUS ĮMONĖS ''GIRIOS" GAMYBOS PROCESUOSE". Investicijos projekto įgyvendinimui suteiktos pagal priemonę "Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+" Nr.4 (labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms) Nr.04.2.1-LVPA-K-836-04

Bendra projekto vertė siekia 302088,50 Eur, iš kurių 151000,00 Eur sudaro Europos regioninės plėtros fondo lėšos. 

Projekto tikslas - sumažinti elektros energijos vartojimo intensyvumą įmonėje, didinant energijos, pagamintos iš AEI, vartojimą.

Siekiant dalį saviems poreikiams naudojamos elektros energijos pasigaminti iš atsinaujinančių energijos šaltinių bei taupyti energijos išteklius, Masevičiaus įmonė "Girios" numato įsidiegti energijos vartojimo audito ataskaitoje priemonę - 0,5 MW galios saulės fotovoltinę elektrinę. Tai leis sumažinti energijos vartojimo intensyvumą įmonėje, didinant atsinaujinančių energijos išteklių energijos gamybą ir vartojimą. Planuojama įdiegti saulės elektrinė leis sumažinti elektros energijos savikainą įmonėje ir prisidės prie įmonės veiklos efektyvumo, darbo sąlygų įmonėje pagerinimo ir įmonės konkurencingumo didinimo. Šis projektas bus naudingas ne tik įmonei, bet ir visai šaliai, nes didės atsinaujinančių energijos išteklių santykis bendrame energijos vartojimo balanse. Projektas taip pat bus naudingas aplinkai, kadangi tokiu būdu prisidedama prie oro užterštumo mažinimo.

Projektas pradėtas vykdyti 2020-09-18, planuojama projekto pabaiga 2021-12-30.