Masevičiaus įmonė "Girios"
Varakalių g. 6, Trūdų k., 18225 Švenčionių raj., Lietuva
Tel/Faks.: 8 387 42335
El. paštas: girios@girios.lt
Kokybė

Nuo 2008 m. įmonėje įdiegta maisto saugos vadybos sistema, atitinkanti LST EN ISO 22000:2005 standarto reikalavimus. 

Nuo 2020 m. rugsėjo 15 d. įmonėje įdiegta maisto saugos sistemų sertifikavimo schema, apimanti

ISO 22000:2018, taikytiną sektoriaus būtinųjų programų techninę specifikaciją ISO TS 22002-1:2009

bei papildomus FSSC 22000 versijos V 5 reikalavimus.

 

         
       
    
   
  
      
         

TIKSLAS:

  • užtikrinti parduodamų produktų maisto saugos ir kokybės lygį, atitinkantį aukščiausius vartotojo / užsakovo, teisinius ir sertifikavimo reikalavimus;
  • didinti konkurencingumą ir pardavimus, diegiant naujus maisto saugos vadybos standartus.

 

UŽDAVINIAI, VEIKLOS KRYPTYS:  

  • nuolat gerinti maisto saugos vadybos sistemą ir jos funkcionavimą;
  • didinti produktų pardavimus, ieškoti naujų rinkų ir vykdyti pardavimų skatinimą gamybos masto ekonomijos ir maisto saugos ar kitų vadybos standartų pagalba;
  • tobulinti verslo strategiją bei diegti technines, technologines, mokslines naujoves.

 

ĮMONĖS VADOVAI ĮSIPAREIGOJA:

• sistemingai kelti visų lygių darbuotojų kvalifikaciją  ir sąmoningumą, ugdyti darbuotojų atsakomybę už produktų saugą, kokybę bei atliekamas pareigas;

• nuolat gerinti maisto saugos vadybos sistemos rezultatyvumą;

• užtikrinti tinkamas sanitarines sąlygas visuose gamybos etapuose pagal ES ir Lietuvoje galiojančius, maisto saugą reglamentuojančius teisės aktus;

• nuolat tobulinti procesus, atsižvelgiant į naujoves ir vartotojų poreikius.